Redakcja


Kiedy przystępowaliśmy do pracy nad blogiem, ze wszystkich kierunków jakie były do wyboru, zdecydowaliśmy się obrać kierunek - stolica. Wyznaczenie odpowiednich szlaków było już tylko naturalną konsekwencją tego wyboru. Aby ułatwić czytelnikom poruszanie się w tej strukturze, przygotowaliśmy drobne objaśnienie. 

Słów kilka o drogowskazie:

  • Na szlaku czerwonym znajdują się aktualne informacje o bieżących wydarzeniach oraz relacje z miejsc zdarzeń, które, z piórem w ręku i aparatem przy oku, będziemy sumiennie przekazywać.
  • Szlak czarny poświęcony jest ciekawostkom, dotyczącym miasta oraz jego społeczności. 
  • Szlak zielony prowadzi do miejsc ciekawych - tych bardziej znanych i tych mniej znanych.
  • Szlak niebieski obejmuje ogół zagadnień historycznych, związanych z Warszawą i nie tylko.
  • Szlak żółty zawierać będzie rozmowy z ludźmi, a także sylwetki przeróżnych postaci.
  • W punkcie widokowym pojawiać się będą artykuły i eseje, prezentujące nasz punkt widzenia na wybrane tematy.


 
Iwona i Piotr